CANDIDEMIE EN INVASIEVE CANDIDIASE
Behandelingsstrategieën 
Voor invasieve infecties met Candida spp. wordt in UZ Leuven doorgaans gekozen voor de gerichte therapie (met fluconazol, echinocandines of liposomaal amfotericine B) van zodra het oorzakelijk Candida spp. gekweekt wordt. Voor sommige gisten (vb. Candida glabrata) verschaft een gevoeligheidsbepaling belangrijke bijkomende informatie voor een optimale keuze. 
Profylaxe (met fluconazol) wordt enkel opgestart in specifieke indicaties, o.a. in de hematologische setting ter voorbereiding van een stamceltransplantatie. 
Gevoeligheid en breekpunten 
Van belang is echter dat er in geval van invasieve Candida-infecties steeds een identificatie tot op species niveau gebeurt, evenals een gevoeligheidsbepaling. De meerderheid van de Candida-infecties wordt veroorzaakt door Candida albicans; zeldzamer (vooral na voorafgaande fluconazol profylaxe) zijn Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, en Candida tropicalis
Het gevoeligheidspatroon van de verschillende Candida species ziet er als volgt uit: 
Candida species  fluconazol   itraconazol   voriconazol   amfotericine B   caspofungine/ anidulafungine  
Candida albicans  
Candida tropicalis  
Candida parapsilosis   S-? 
Candida glabrata   DDS-R  DDS-R  S-?  S-? 
Candida krusei   DDS-R  S-?  S-? 
Candida guilliermondii  
De gehanteerde breekpunten per Candida spp. zijn de volgende: 
Antifungaal middel  Species  DDS/I 
fluconazol   Candida spp. (niet Candida glabrata en Candida krusei ≤2  >2 en ≤4  >4 
  Candida glabrata     ≤32  >32 
  Candida krusei       Intrinsiek R 
itraconazol   alle  ≤0.125  >0.125 en <1  ≥1 
anidulafungine/caspofungine   Candida albicans   ≤0.25  >0.25 en ≤0.5  >0.5 
  Candida tropicalis   ≤0.25  >0.25 en ≤0.5  >0.5 
  Candida krusei   ≤0.25  >0.25 en ≤0.5  >0.5 
  Candida parapsilosis   ≤2  >2 en ≤4  >4 
  Candida glabrata   ≤0.12  >0.12 en ≤0.25  >0.25 
  Candida guilliermondii   ≤2  ≥8 
flucytosine   alle  ≤4  >4 en <32  ≥32 
voriconazol   Candida albicans   ≤0.125  >0.125 en ≤0.5  >0.5 
  Candida tropicalis   ≤0.125  >0.125 en ≤0.5  >0.5 
  Candidaparapsilosis   ≤0.125  >0.125 en ≤0.5  >0.5 
  Candida glabrata   ≤0.125  >0.125 en ≤0.5  >0.5 
Behandeling per ziektebeeld 
Zie ook praktisch gebruik van antifungale middelen. 
Ziektebeeld  Species  Keuzetherapie  Alternatief  Opmerkingen 
Candida stomatitis     nystatine qid orale suspensie 100.000 U/mL: 4-6 mL  fluconazol 50-100 mg P.O.   Behandelen tot 7 dagen na klinische verbetering 
Candida oesophagitis     fluconazol 100-200 mg P.O. ofwel fluconazol 100-200 mg I.V.     Behandelen tot 7-14 dagen na klinische verbetering. 
Candida vaginitis     fluconazol 1 X 150 mg P.O. éénmalig  Locale azolen  Bij recidief/complicaties: advies infectiologie 
Urinaire infectie: asymptomatische candidurie    Geen therapie    Blaaskatheter verwijderen 
Urinaire infectie: symptomatische candidurie    fluconazol 1 X 200 mg P.O. of fluconazol 1 X 200 mg I.V.     Blaaskatheter verwijderen en 7-14 dagen behandelen 
Candida endocarditis     Advies infectiologie    Klepchirurgie nagenoeg altijd noodzakelijk 
Candida endophthalmitis     Advies infectiologie    Vitrectomie in geval van vitreitis 
Candida osteomyelitis/arthritis     Advies infectiologie    Combinatie met chirurgisch debridement 
Candida meningitis     Advies infectiologie     
Intra-abdominale / postoperatieve Candida infectie  Gisten, species nog niet gekend  fluconazol 1 X 800 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 800 mg I.V. tot spp. gekend  anidulafungine of caspofungine   Combinatie met chirurgische drainage/revisie 
Candida in bloedkweek bij niet-neutropene patiënt; hemodynamisch stabiele, niet septische patiënt  Gisten, species nog niet gekend  fluconazol 1 X 800 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 800 mg I.V. tot spp. gekend  anidulafungine of caspofungine   Verwijderen van intravasculaire katheters/ Behandelen tot 14 dagen na laatste positieve bloedkweek en klinische resolutie 
  Candida albicans, Candida tropicalis   fluconazol 1 X 400 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 400 mg I.V.   anidulafungine of caspofungine   Verwijderen van intravasculaire katheters/ Behandelen tot 14 dagen na laatste positieve bloedkweek en klinische resolutie 
  Candida parapsilosis   fluconazol 1 X 400 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 400 mg I.V.   Advies infectiologie  Verwijderen van intravasculaire katheters/ Behandelen tot 14 dagen na laatste positieve bloedkweek en klinische resolutie 
  Candida glabrata (fluco-DDS)  fluconazol 1 X 800 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 800 mg I.V.   anidulafungine of caspofungine   Verwijderen van intravasculaire katheters/ Behandelen tot 14 dagen na laatste positieve bloedkweek en klinische resolutie 
  Candida glabrata (fluco-R)  anidulafungine of caspofungine   liposomaal amfotericine B   Verwijderen van intravasculaire katheters/ Behandelen tot 14 dagen na laatste positieve bloedkweek en klinische resolutie 
  Candida krusei   anidulafungine of caspofungine   liposomaal amfotericine B   Verwijderen van intravasculaire katheters/ Behandelen tot 14 dagen na laatste positieve bloedkweek en klinische resolutie 
Candida in bloedkweek bij niet-neutropene patiënt; hemodynamisch instabiele, septische patiënt    anidulafungine of caspofungine   Na klinische stabilisatie en fluco-S fluconazol 1 X 400 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 400 mg I.V.   Verwijderen van intravasculaire katheters/ Behandelen tot 14 dagen na laatste positieve bloedkweek en klinische resolutie 
Candida in bloedkweek bij neutropene patiënt  Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis   fluconazol 1 X 400 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 400 mg I.V.   anidulafungine ofwel caspofungine   voriconazol in geval van fluconazol profylaxe 
  Candida glabrata (fluco-DDS)  fluconazol 1 X 800 mg P.O. ofwel fluconazol 1 X 800 mg I.V.   anidulafungine of caspofungine   voriconazol in geval van fluconazol profylaxe 
  Candida glabrata (fluco-R)  anidulafungine of caspofungine   liposomaal amfotericine B    
  Candida krusei   anidulafungine of caspofungine   liposomaal amfotericine B    
Andere Invasieve Candida infectie    Advies infectiologie     
Candida uit respiratoir specimen    Geen therapie vereist