Haemophilus influenzae
1. Algemene acute infecties
Niveau1 amoxicilline 3 X 1g P.O.
ofwel amoxicilline 4 X 1 g I.V.
(kinderen: amoxicilline 100 mg/kg in 4 giften I.V. of amoxicilline 50-70 mg/kg in 3 giften P.O.)
Niveau2 amoxicilline/clavulaanzuur 4 X 1 g I.V. of amoxicilline/clavulaanzuur 2 X 2 g P.O.
(kinderen: amoxicilline/clavulaanzuur 100 mg/kg in 4 giften I.V. of amoxicilline/clavulaanzuur 50 mg/kg in 3 giften P.O.)
ofwel cefuroxime 1,5 g I.V.
(kinderen: cefuroxime 100 mg/kg in 3 giften I.V.)
Niveau3 ceftriaxone 1 X 2 g I.V.
(kinderen: ceftriaxone 50 mg/kg in 1 gift I.V.)