Clostridium spp. andere dan Clostridium difficile
1. Acute infecties
Niveau1 penicilline G 6 X 1 ME I.V.
(kinderen: penicilline G 150.000 E/kg in 6 giften I.V.)
Niveau2 clindamycine 3 X 600 mg P.O. of clindamycine 3 X 600 mg I.V.
(kinderen: clindamycine 40 mg/kg in 3 of 4 giften P.O. of clindamycine 40 mg/kg in 3 of 4 giften I.V.)

Niveau3 vancomycine 2 X 1 g I.V.
(kinderen: vancomycine 40 mg/kg in 4 giften I.V.)