Groeien in uw zorgverlening

sTimul biedt u een unieke kans om als zorgverlener te groeien in:

  • warm-menselijke zorg: waardigheidsondersteunend en persoonsgericht
  • ervaringsgericht leren en persoonlijke reflectie

bekijk de Kijkprikkel hieronder en surf vervolgens naar onze vernieuwde website https://www.stimulzorgethiek.be

 

Onderstaande kijkprikkel zorgethiek is bedoeld voor alle personen die op één of andere manier met zorg in contact komen. De beelden tonen op directe wijze wat niet adequaat in woorden gezegd of verteld kan worden. Het is een oefening in het 'zien' en meer bepaald het 'zien' van de menselijke kwetsbaarheid en de zorgzaamheid waarmee zorgverleners een antwoord trachten te geven op de patiënt/cliënt/bewoner. Neem ook de toelichting bij de kijkprikkel door.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Bijkomende informatie?

Contacteer ons en kom alles te weten over wat sTimul kan betekenen voor uw organisatie.

 

Focus op inleving

Draai de rollen eens om door een inleefsessie en ervaar in levende lijve wat het betekent om zorgafhankelijk te zijn.

  • Voel als zorgverlener (verpleegkundige, zorgkundige, arts, kiné, logo...)  wat patiënten ervaren.
  • Onderwerp deze ervaring aan kritische reflectie.
  • Neem deze aandachtspunten mee naar je eigen werkomgeving

Meer dan ad hoc initiatieven, wil sTimul een duurzame en trajetmatige samenwerking met zorgvoorzieningen aangaan. Er wordt gekozen om op vraag en op maat van de gesprekspartners te werken. Daarom is er geen algemene kalender met vaste data voorzien. We houden u natuurlijk graag op de hoogte van toekomstige samenwerkingsmogelijkheden.

 

 

sTimul is een samenwerking tussen verschillende partners.

Logo's partners sTimul