Wat doet de ombudsdienst

De ombudsdienst is een autonome en onafhankelijke dienst waar u terecht kunt met vragen of klachten over de zorg- of dienstverlening van het ziekenhuis.

Bemiddelend

De ombudsdienst heeft een bemiddelende rol met als doel de communicatie te bevorderen en het vertrouwen in de verstoorde patiënt-zorgverlener-relatie zo goed mogelijk te herstellen.

Signaalfunctie

Elk jaar wordt een jaarverslag opgemaakt en formuleren de ombudspersonen aanbevelingen om herhaling van klachten te voorkomen.

In vertrouwen

Uw klachten en feedback worden in vertrouwen en volgens het principe van de meerzijdige partijdigheid behandeld.

Klacht of feedback?

Bent u ontevreden over de dienstverlening, of wilt u iets melden? Laat het ons weten.