Klacht of feedback over dienstverlening

Een klacht is een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of de zorgomkadering van het ziekenhuis.

U kunt uw klacht rechtstreeks bij de betrokken medewerker aankaarten of uw klacht melden aan de ombudsdienst.

Door wie?

Een klacht kan worden aangemeld door de patiënt zelf of met zijn medeweten ook door zijn familie, vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger.

En hoe gaat het dan verder?

De ombudsdienst zal bemiddelend optreden na het indienen van uw klacht. Lees hoe de klachtenprocedure verloopt.

Anonieme klacht

U kunt uw klacht ook anoniem melden. Anonieme klachten worden louter ter kennisgeving gesignaleerd aan de verantwoordelijken. Uw melding kan zo constructief bijdragen aan een optimalisering van de zorg- en dienstverlening.