Ombudsdienst

De zorgverleners en medewerkers van UZ Leuven streven een kwaliteitsvolle patiëntenzorg na. Ondanks hun inzet is het mogelijk dat bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening niet verlopen zoals verwacht of gewenst.

Klachten of suggesties

Hebt u klachten of suggesties over de dienst- of zorgverlening? Dan kunt u terecht bij de ombudsdienst.

Factuur

Met vragen of klachten over uw factuur kunt u terecht bij de dienst medische administratie.

Medisch incident of ongeval

Een medisch ongeval of incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade bij de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

U kunt hierover een 'medische klacht' indienen bij de juridische dienst via juridische.dienst@uzleuven.be of bij de ombudsdienst.

Schade of verlies persoonlijk voorwerp

Klachten waarbij u financiële compensatie vraagt, worden onderzocht door de juridische dienst.

Richt u hiervoor rechtstreeks tot de juridische dienst: juridische.dienst@uzleuven.be.

Afschrift medisch dossier

Wilt u een afschrift van uw medisch dossier?

Vul dan het aanvraagformulier in en mail het aan afschriftmedischdossier@uzleuven.be of stuur het op per post aan UZ Leuven t.a.v. dienst afschrift patiëntgegevens, Herestraat 49, 3000 Leuven.