De eerste controle of intake-raadpleging

De intake-raadpleging is een eerste zwangerschapscontrole bij de gynaecoloog/vroedvrouw en vindt plaats tussen 8 en 10 weken. Tijdens deze controle wordt er heel wat informatie verzameld over uzelf, uw partner en uw familie. Hierdoor krijgen wij een beter beeld over uw gezondheid zodat wij uw zwangerschap goed kunnen begeleiden. Tijdens de intake kunt u met al uw vragen terecht bij de gynaecoloog/vroedvrouw. We nemen voor deze eerste zwangerschapscontrole ruim de tijd om uw vragen te beantwoorden (±1 uur).

Verloop van de intake-raadpleging

 1. Parametercontrole: uw gewicht, bloeddruk en urine wordt gecontroleerd. Het resultaat wordt onmiddellijk meegedeeld.
 2. Een echografie: de gynaecoloog/vroedvrouw kan een echografie uitvoeren om de zwangerschapsduur te bepalen. Deze echo gebeurt vaginaal. Het is daarom niet nodig om een volle blaas te hebben. Let wel, deze echografie valt buiten de 3 terugbetaalde echografieën (12-20-32 weken) en zal dus worden aangerekend (25 euro). U kunt kiezen of u deze echografie wenst.
 3. De gynaecoloog/vroedvrouw maakt een zwangerschapsdossier aan. Aan de hand van de datum van de eerste dag van de laatste menstruatie of de datingechografie kunnen we de vermoedelijke bevallingsdatum berekenen.
  Tijdens een vraaggesprek informeert men naar uw algemene toestand en naar vroegere ziektes en/of operaties bij uzelf of bij uw familie. Ook uw menstruele cyclus, eventuele voorafgaande anticonceptie evenals vorige zwangerschappen en bevallingen worden besproken. Daarnaast stelt men vragen om te bepalen of er een verhoogd risico is voor zwangerschap- of bevallingsproblemen en of u een verhoogd risico heeft op erfelijke aandoeningen. In dit laatste geval kan men u een diagnostisch onderzoek aanbieden.
  Ten slotte wordt er tijd gemaakt voor uw vragen en worden er adviezen gegeven over voeding, levenswijze, voorkomen van infectieziekten.
  Eventuele aanvullende onderzoeken (bloedafnames, echografieën, prenatale diagnose, urinecultuur, …) zullen met u besproken worden.
 4. Aansluitend ziet u de gynaecoloog die uw zwangerschap superviseert.
 5. In overleg zal men u - rekening houdend met uw gezondheid, uw huidige zwangerschap en uw persoonlijke voorkeur - een zwangerschapstraject voorstellen. Dit kan inhouden dat uw zwangerschap volledig in UZ Leuven wordt opgevolgd of dat u afwisselend door uw huisarts/vroedvrouw zal opgevolgd worden.
 6. Aan de hand hiervan worden vervolgafspraken gemaakt.