Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven en UCLL campus Leuven

Voorbereiden

Badge en sleutel

Haal een week voor je eerste stagedag je badge, sleutel en logingegevens op

Meebrengen

 • Studentenbadge van je (hoge)school en een badgehouder
 • Uniform en schoenen
 • Papier voor op de afdeling met daarop:
  • Foto van jezelf
  • Voornaam en naam
  • Contactgegevens
 • Stagedoelstellingen en leerdoelen
 • KWS-login als je al eerder stage liep in UZ Leuven
 • Waarborg voor badge en sleutel

Verloop eerste stagedag

Eerstejaars

 • Trek je uniform al aan.
 • Om 8.30 uur word je opgehaald in de centrale ontvangsthal van campus Gasthuisberg.
 • In auditorium IG 2.73 (paars, niveau 2) wacht een mini-ontbijt op je.
 • Tot 10 uur is er een introductie voorzien.
  Nog eens rustig nalezen? Bekijk de introductie (pdf).
 • Rond 10 uur word je naar je stageplaats begeleid.

Tweede- en derdejaars

Je mag rechtstreeks naar je stageafdeling gaan op het afgesproken uur. Spreek dit af met de hoofdverpleegkundige van je stageafdeling.

Andere scholen

Voorbereiden

 • Bezorg ons de nodige gegevens via het stageformulier, minstens 3 weken vóór je stage start.
  Studenten die dit niet tijdig en volledig in orde brengen, worden niet toegelaten tot de stage.
 • Check vooraf je uren bij de hoofdverpleegkundige van je stageafdeling.

Meebrengen

Eerste stagedag

Voor stages in campus Pellenberg en campus Sint-Pieter maken we aparte afspraken in overleg met de hoofdverpleegkundige van je stageafdeling.

Parkeren

Studenten van de associatie KU Leuven (Thomas More, Luca, Odisee, UCLL en Vives hogeschool) kunnen met hun badge parkeren op parking Onderwijs en Navorsing.

Studenten van Sint-Franciscus parkeren op parking Brandweer.

Bekijk plattegrond van de campus (pdf).

Is je badge nog niet geactiveerd bij de dienst toegangsbeheer? Dan maak je gebruik van de betalende bezoekersparking tot je toegangsrechten in orde zijn.