Stage aanvragen

Vraag je stage aan bij:

Over stages in UZ Leuven

Via stages kom je als student al vroeg in aanraking met de beroepswerkelijkheid. Ze laten je proeven van de dagelijkse realiteit van het beroep, en geven je de kans om specifieke vaardigheden en attitudes te verwerven. Binnen UZ Leuven proberen we dan ook om de stagemogelijkheden zo goed mogelijk af te stemmen op de theorie die je als student al kreeg aangeboden.