Disclaimer

Inhoud website

UZ Leuven biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan UZ Leuven niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt UZ Leuven verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal UZ Leuven die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen. 

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of verpleegkundige.

Veiligheid en beschikbaarheid

UZ Leuven kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

© UZ Leuven 2018

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van UZ Leuven. UZ Leuven geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van UZ Leuven. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst communicatie.

Aansprakelijkheid

UZ Leuven kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Centrale aansprakelijkheid artsen

Alle arts-specialisten die handelen in opdracht van UZ Leuven, zijn verzekerd tegen medische fouten volgens de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis (centrale ziekenhuisaansprakelijkheid).

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal UZ Leuven deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. UZ Leuven maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Cookie policy

De cookies die UZ Leuven gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren en om bepaalde diensten (mynexuz, reisinfo, ...) aan te bieden.

UZ Leuven slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

Lees volledige cookie policy

Patiëntenrechten

Lees meer uw rechten als patiënt.

Privacy en uw dossier

Lees meer over hoe UZ Leuven omgaat met uw privacy en uw medisch dossier.

Vragen, suggesties en klachten