Gebouw sTimul

sTimul Lubbeek is een zorg-ethisch lab waar zorg-ethiek wordt gestimuleerd door te simuleren.

De vorming die door sTimul wordt aangeboden, laat hulpverleners (verpleegkundigen, zorgkundigen...) in levende lijve voelen wat het betekent om zorgafhankelijk te zijn. De ervaringen die worden ondergaan worden hierbij aan een kritische reflectie onderworpen met als doelstelling aandachtspunten mee naar het werkveld te nemen.

Meer informatie vindt u op www.uzleuven.be/stimul.