Innovatieve stages

De afkorting LIC staat voor leer- en innovatiecentrum. Je zou het de optimale stage kunnen noemen. De bedoeling is om de kloof tussen opleiding en werken te verkleinen voor studenten in de eindfase van hun opleiding ‘verpleegkunde’.

Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om studenten de kans te geven zich het totaalpakket van verpleegkundige taken eigen te maken.

Meer info