Voordelen

Robotchirurgie biedt heel wat voordelen:

  • Heel kleine snedes en littekens
  • Heel precieze operatie
  • Minder pijn
  • Sneller ziekenhuis verlaten
  • Sneller hervatten van dagelijkse activiteiten

Toepassingen

Robotchirurgie heeft vooral een meerwaarde bij ingrepen in een kleine werkruimte of bij complexe ingrepen. Enkel ingrepen waarbij de robot wordt gebruikt: