Vanden Bempt Isabelle, apr. klin. biol.

Klinisch geneticus

Gespecialiseerd in:

  • Moleculaire diagnostiek van solide tumoren
  • Next-generation sequencing
Foto Isabelle Vanden Bempt

Over apr. klin. biol. Isabelle Vanden Bempt