LUMOS

UZ Leuven, de groep Biomedische wetenschappen van de KU Leuven en het departement Gezondheidszorg en Technologie van de KHLeuven werken onder één koepel samen voor het coördineren van de medische ontwikkelingssamenwerking.

Dat samenwerkingsverband wordt aangegeven met de naam LUMOS, wat staat voor Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit.

LUMOS mobiliseert ontwikkelingsrelevante academische, klinische en organisatorische expertise van deskundige medewerkers die zich op volledig vrijwillige basis engageren.

Het doel is te werken aan duurzame ontplooiing van gezondheidszorg in landen in ontwikkeling. Dat gebeurt door gerichte overdracht en opbouw van kennis en vaardigheden in een samenwerking die niet gevat zit in een eenrichtingsverkeer, maar zich kenmerkt door wisselwerking.

Overzicht van projecten van LUMOS in Afrika