Het fertiliteitscentrum verhuist op 18 december 2018. Hierdoor zal het fertiliteitslabo gesloten zijn vanaf 14 december 2018 tot en met 2 januari 2019

Om de planning van de fertiliteitsbehandelingen in ons centrum optimaal te laten verlopen, vragen wij u met aandrang om bij de aanvang van elke behandelingscyclus steeds contact op te nemen met de vroedvrouwen vooraleer u met de medicatie start.

Onze administratieve medewerkers en de vroedvrouwen zijn tijdens deze periode gedurende de weekdagen aanwezig van 09:00 uur tot 12:30 uur en van 14:00 uur tot 16:30 uur. De fertiliteitsraadpleging blijft tijdens deze periode geopend.

Op 15/16/22/23/25/26/29/30 december 2018 en 1 januari 2019 is het fertiliteitscentrum gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Gelieve er rekening mee te houden dat u de vroedvrouw tijdens deze weekend- en feestdagen niet kan contacteren voor het opstarten van uw behandeling. 

Voor een dringend medisch probleem, kan u contact op te nemen met de assistent van wacht van de dienst Verloskunde-Gynecologie: 016 34 08 03.  Deze arts kan u niet verder helpen met specifieke vragen rond uw behandeling. Wij willen u met aandrang vragen om  de vroedvrouw op tijd te contacteren op de hierboven vermelde dagen en uren.