Multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie

mucla.jpg

In het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie, kortweg het Mucla, worden personen met een vermoeden van of risico op slechthorendheid (doofheid), een taalachterstand of taalstoornis, spraakstoornis en/of een leerstoornis in een multidisciplinair samenwerkingsverband onderzocht met het oog op het opstellen van een aangepast zorgtraject al dan niet binnen het centrum zelf.