Endocrinologie

Endocrinologie

Op de dienst endocrinologie kunt u terecht voor diagnose en opvolging van diabetes en verwante metabole stoornissen, en van hormoonproducerende klieren zoals de hypofyse, schildklier, bijnier en bijschildklieren. Er zijn ook specifieke spreekuren voor andrologie, metabole botziekten en turnerpatiënten.

Aan onze dienst is ook het competentiecentrum klinische voeding verbonden.