Onderzoek

De ethische commissie onderzoek UZ / KU Leuven (EC onderzoek) evalueert onderzoeksprojecten over medisch-wetenschappelijke en gezondheidszorg gerelateerde onderwerpen.

Lees meer over EC onderzoek.

Zorg

 EC Zorg vervult de taak van een ethisch bezinnings- en adviesorgaan voor de Groep Biomedische Wetenschappen en de UZ Leuven. Voor wat studies betreft kan deze commissie alleen een ethisch advies geven voor studies die niet vallen onder de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. Dit betreft voornamelijk retrospectieve studies, studies met kadavermateriaal dat afgestaan werd voor wetenschappelijk onderzoek, en bepaalde enquêtes waarop de experimentenwet niet van toepassing is omwille van de inhoud of omdat het onderzoek niet gebeurt met het oog op de ontwikkeling van de kennis eigen aan de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Lees meer over EC zorg.