Het bevallingskwartier verhuist op 16 januari naar een nieuw gebouw op campus Gasthuisberg. U bereikt de nieuwe locatie via de centrale ontvangsthal. Volg daar de rode pijl.

Bevallingskwartier

In het bevallingskwartier kunt u vanaf de 20ste week van uw zwangerschap dag en nacht, zeven dagen per week, terecht bij een team van vroedvrouwen, gynaecologen, neonatologen en anesthesisten.

Ambulant centrum verloskunde

In het ambulant centrum verloskunde kunt u terecht voor onderzoeken die meer tijd vragen dan op de consultatie mogelijk is, zonder dat een opname nodig is.

Contactgegevens

 • UZ Leuven campus Gasthuisberg
  E 496 - bevallingskwartier en ambulant centrum verloskunde
  Herestraat 49
  3000 Leuven
 • 016 34 36 04
 • Hoofdvroedvrouw: Bernadette Bijnens

Ligging en bereikbaarheid

E496 bevindt zich in campus Gasthuisberg, oranje pijl , verdieping -1

Bezoekuren

 • Er is geen bezoek toegelaten. Uw familie kan u bezoeken op de kraamafdeling. Uw partner of vertrouwenspersoon mag u wel vergezellen.

Parkeren

Geplande of niet-dringende opname

Komt u op de afgesproken opnamedatum? Of komt u voor een niet-dringende opname?

 • Parkeer uw wagen indien mogelijk in de bezoekersparking.
 • Ga daarna naar de hoofdingang en volg de oranje pijlen.

Bent u al in arbeid? Of kunt u minder goed stappen? Parkeer dan op de roze parkeerplaatsen op de buitenparking.

Dringend

Bij een dringende opname rijdt u direct naar spoedgevallen.

 • Volg op campus Gasthuisberg de bewegwijzering naar spoed.
 • Meld u aan bij het onthaal van de spoedgevallendienst.
 • Een medewerker begeleidt u naar het bevallingskwartier.

Over E 496

Bevallingskwartier

Het bevallingskwartier bestaat uit 7 bevallingskamers met volgende voorzieningen:

 • Bed
 • Bevallingstafel
 • Zitbal
 • Positioneringkussen
 • Massageolie
 • Cd-speler

4 kamers hebben ook een relaxatiebad.

 • Enkel gebruikt tijdens de arbeid
 • Niet geschikt voor onderwaterbevallingen

Via een monitorsysteem volgen we de baby vanop afstand tijdens de arbeid zonder u en uw partner hiervoor te moeten storen.

U verblijft in deze bevallingskamer vanaf de opname tot ongeveer 2 uur na de bevalling.

Geplande keizersnedes en spoedkeizersnedes worden uitgevoerd in de operatiezalen van het bevallingskwartier.

Begeleider

U mag 1 begeleider meebrengen om u tijdens de bevalling te ondersteunen. U kiest zelf wie u wilt meebrengen (partner, een familielid of vriend(in)).

Hebt u een eigen vroedvrouw, dan mag zij ook aanwezig zijn bij de bevalling.

Bevallingskwartier

Ambulant centrum verloskunde

In een afzonderlijke ruimte in het bevallingskwartier worden onderzoeken gedaan die niet op een consultatie mogelijk zijn, maar waar ook geen opname voor nodig is.

 • Openingsuren van 8 tot 13 uur

Mogelijke onderzoeken en interventies zijn:

De arts bespreekt nadien met u alle resultaten.