E 415 - centrum voor botdensitometrie

In het centrum voor botdensitometrie worden botdichtheidsmetingen uitgevoerd.

Contactgegevens

  • UZ Leuven campus Gasthuisberg
    E 415 - centrum voor botdensitometrie
    Herestraat 49
    3000 Leuven
  • Tel. 016 34 18 06
  • Hoofdverpleegkundige: Herman Borghs

Ligging en bereikbaarheid

E 415 bevindt zich in campus Gasthuisberg, oranje pijl, verdieping 0.