E 216 - fysische geneeskunde raadpleging

Op E 216 vinden de raadplegingen plaats voor revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dwarslaesie, polytrauma en perifeer neurogene aandoeningen (PNA).

Contactgegevens

  • UZ Leuven campus Pellenberg
    E 216 - fysische geneeskunde
    Weligerveld 1
    3212 Pellenberg
  • Tel. 016 33 81 60

Ligging en bereikbaarheid

E 216 bevindt zich in campus Pellenberg, blok 2, gele pijl, verdieping 0.