Chirurgisch dagcentrum

Chirurgisch dagcentrum

In het chirurgisch dagcentrum vinden ingrepen plaats waarbij u nog dezelfde dag weer naar huis mag gaan.

Door vernieuwingen in verdovings- en chirurgische technieken kunnen steeds meer ingrepen via een dagopname gebeuren.

We stellen alles in het werk om uw ingreep vlot en aangenaam te laten verlopen.