Omgaan met pijn bij kanker

  • Datum: 24 april 2018 13:30 - 15:00
  • Locatie: UZ Leuven campus Gasthuisberg. De exacte locatie wordt u later nog meegedeeld.
  • Prijs: Gratis, inschrijven verplicht

De diagnose van kanker gaat jammer genoeg regelmatig gepaard met pijn.

In deze sessie is het niet de bedoeling om in te gaan op alle mogelijke pijnbehandelingen. Wel staan we stil bij de verschillende types van pijn die mogelijks voorkomen bij kanker of kunnen ontstaan door de behandeling van de ziekte.

We zoomen vervolgens in op de gevolgen van pijn op het dagelijks leven en reiken je handvaten aan om hier zelf op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Ten slotte komt het gebruik van pijnmedicatie bod: hoe gebruik je ze best, wat met de lastige neveneffecten, bestaande misverstanden of taboes,…

Deze sessie wordt geleid door twee verpleegkundig specialisten pijn. 

Voor wie?

Voor alle mensen met kanker en hun naasten

Schrijf in

  • Deelname aan deze sessie is gratis.
  • Inschrijven is verplicht.

Schrijf u nu gratis in voor deze sessie op 24 april 2018.

Over de LKI informatie en interactieve sessies voor mensen met kanker

Een diagnose van kanker brengt heel wat vragen, onzekerheden en zorgen met zich mee. Het Leuvens Kankerinstituut biedt u en uw naasten een uitgebreid programma van informatieve en interactieve sessies rond tal van thema's.

Bekijk het volledige overzicht van alle informatiesessies.