Wat kan' ker mee!? - reeks groepstherapeutische sessies

  • Datum: 5 oktober 2017 13:30 - 15:30
  • Locatie: UZ Leuven campus Gasthuisberg. De exacte locatie wordt u later via e-mail meegedeeld.
  • Prijs: Gratis, inschrijven verplicht

Reeks groepstherapeutische sessies voor mensen met kanker

In deze groepstherapeutische sessies gaan we gedurende 8 wekelijkse ontmoetingen samen op zoek naar wat jouw leven betekenis geeft en hoe je kanker een plaats kan geven in je levensverhaal. Iedereen krijgt de ruimte om op zijn manier te ervaren en uit te drukken wat hierin van belang is.

De begeleiding gebeurt door Sofie Verdegem en Ingrid Debeurme, allebei werkzaam als psychologen op een oncologische afdeling in UZ Leuven.

  • Deelname is gratis.
  • Voorafgaand vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats.
  • Nadien wordt in onderling overleg beslist of u al dan niet deelneemt.

Aan dit initiatief is een thesisonderzoek verbonden, waarover meer uitleg gegeven wordt tijdens het kennismakingsgesprek.

Data van de reeks:

  • Oktober: 5, 12, 19 en 26
  • November: 9, 16, 23 en 30

Er wordt een engagement gevraagd voor de hele reeks.

Interesse?