Kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinderen of jongeren met psychische of psychiatrische problemen kunnen terecht in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.