Afspraken bij MUCLA

Locatie

De onderzoeken hebben plaats in campus Sint-Rafaël, op de dienst neus, keel- en oorziekten, gelegen op de hoek van de Brusselsestraat en Kapucijnenvoer (ingang Cuythoek). Parkeerplaats vindt u op het Sint-Jacobsplein.

Let wel, op vrijdagnamiddag is de dienst neus-, keel- en oorziekten gesloten en meldt u zich best aan in de hoofdingang Sint-Rafael.

Wat meebrengen voor uw inschrijving

  • elektronische identiteitskaart
  • telefoonnummer en/of gsm-nummer 
  • naam en adres van uw huisarts 
  • naam en adres van de specialist die u voor dit onderzoek verwijst 
  • verwijsbrief van een arts (huisarts, specialist, arts CLB, andere) is noodzakelijk voor de aanvraag

Wat meebrengen bij het eerste onderzoek

Na de telefonische afspraken, worden vragenlijsten opgestuurd naar u en naar de klastitularis van uw kind, als u dit toestaat.

Gelieve een maand voor de eerste afspraak de volgende gegevens terug te sturen: