MKA-chirurgen

Specialisten in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie hebben zowel een diploma van arts als tandarts.

Na een specialisatie-opleiding van 4 jaar behaalt men een diploma bijzondere bekwaming in de MKA-chirurgie.

Stafleden

Alle stafleden zijn betrokken bij de behandeling van patiënten, opleiding van assistenten en het studentenonderwijs. Samen dragen ze zorg voor de goede opvang en behandeling van de aandoeningen in het gebied van de mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde.

De stafleden zijn full-time en exclusief werkzaam aan UZ Leuven en KU Leuven.

Consulenten

De consulenten hebben ieder hun expertisedomein dat ze aanbrengen in de zorg voor de patiënt en ten gunste van de opleiding van assistenten.

Artsen in opleiding

UZ Leuven is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Dr. Julie Abeloos, dr. Neil Demey,  dr. Bert Gemels,  dr. Koenraad Grisar, dr. Robin Snel, dr. Jasper Fransen en dr. Jeroen Van Hevele zijn houders van twee diploma's, namelijk het diploma geneeskunde en het diploma tandheelkunde en zijn in opleiding tot geneesheer-specialist in de mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde.