Dienst tandheelkunde, mondziekten en kaakchirurgie

Dienstvoorstelling

De dienst tandheelkunde, mondziekten en kaakchirurgie biedt ondersteunende zorgverlening aan voor oncologische patiënten.

Dit betekent: 

  • Mondsanering bij de start van een oncologische behandeling: dit omvat het screenen van de mondholte op aanwezigheid van mogelijke dentogene infectiehaarden en eventuele traumatogene situaties. Bij de meeste patiënten worden enkele tanden met infectiehaard aangetroffen en is sanering voor de start van de oncologische behandeling noodzakelijk. Daarnaast wordt advies gegeven ter preventie en/of beperking van nevenwerkingen en verwikkelingen van de oncologische behandeling ter hoogte van de mond. Zo vormt een optimale mondzorg een belangrijk punt voor het beperken van mucositis en reductie van het risico op tandbederf en tandgevoeligheid. 
  • Diagnose en behandeling van problemen ter hoogte van de mondholte tijdens of na oncologische behandeling: oncologische behandeling leidt, door het combineren van therapieën, soms tot belangrijke complicaties in de mond. Laserbehandeling bij mucositis is een welgekomen pijnverlichting.Voor de behandeling en rehabilitatie van gemutileerde kaken, kan een belangrijke inbreng gebeuren door afdelingen paradontologie en restauratieve tandheelkunde (klosprothesen op implantaten enz).
  • Nauwgezette opvolging is noodzakelijk, ook na de oncologische behandeling wegens de soms optredende majeure complicaties. Vooral bij bestraalde patiënten is er, mede door de verminderde speekselproductie, een sterk verhoogd risico voor cariës en tandvleesziekten. Vermits tandextracties in bestraalde kaken tot grote problemen kunnen leiden (osteoradionecrose) is preventie extra belangrijk. Een ander recent voorbeeld is het optreden van avasculaire botnecrose als reactie op de toediening van bisfosfonaten. Door een zorgvuldige opvolging kunnen verwikkelingen voorkomen worden of tijdig behandeld worden. Regelmatige tandheelkundige controles en een zorgvuldige opvolging van de patiënt tijdens en na een oncologische behandeling maakt essentieel deel uit van de behandeling. Preventie staat hierbij centraal, zodat de patiënt zonder uitgesproken problemen de oncologische behandeling kan doormaken.

Ga naar website tandheelkunde, mondziekten en kaakchirurgie