Jongdementie

Dementie met begin van de ziektesymptomen onder de leeftijd van 60 jaar meestal veroorzaakt door ziekte van Alzheimer en frontotemporale lobaire degeneratie (primair progressieve afasie of gedragsvariant).

Andere benaming: Early onset dementia

Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00.

Specialisten


Risicofactoren

 • Bij een minderheid van patiënten met jongdementie is er een genetische oorzaak.
 • Bij de ziekte van Alzheimer kan het een mutatie betreffen in het Preseniline 1 gen of in het Amyloid Precursor Proteine gen.
 • Bij frontotemporale degeneratie kan het een mutatie betreffen van progranuline, MAPT of C9orf72.
 • Verder is er geen verband met vroegere levensstijl of leefgewoonten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Cholinesterase-inhibitoren bij oorzaak door ziekte van Alzheimer .
 • Trazodone, geneesmiddel bij nachtelijke onrust
 • Antipsychotica bij hallucinaties, waanideeën of agitatie bij oorzaak door ziekte van Alzheimer .
 • Selectieve serotonine reuptake inhibitoren, angstklachten of daling van de stemming .
 • Paramedische begeleiding

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • FDG-PET-scan
  Eventuele problemen worden zichtbaar gemaakt via radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose). Na inspuiting volgt een PET-scan om deze problemen in beeld te brengen.
 • Lumbale punctie ter bepaling van biomerkers

Meer informatie

Direct naar

Nieuws


Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00.