Voordelen

Extra vergoedingen voor bijzondere prestaties

 • zondagdiensten en wettelijke feestdagen: 100 procent toeslag
 • nachtdiensten (tussen 19 en 7 uur): 35 procent toeslag
 • zaterdagdiensten: 35 procent toeslag
 • wachtdienst thuis: extra vergoeding

Deeltijds werken en flexibele uurroosters

In UZ Leuven bestaan er verschillende mogelijkheden om deeltijds aan de slag te gaan. Wil je werken en studeren combineren, of zoek je een goede balans tussen gezinsleven en werk? Samen zoeken we naar een tewerkstellingspercentage dat het best bij jouw situatie past.

Vakantiedagen

 • 20 wettelijke vakantiedagen
 • 4 tot 5 bijkomende vakantiedagen
 • 5 bijkomende feestdagen
 • ADV-dagen: bijkomende vakantiedagen vanaf een bepaalde leeftijd

Ben je afstuderend verpleegkundige of vroedkundige en start je tussen 1 juli en 2 augustus? Dan kun je vanaf oktober dat jaar 5 betaalde vakantiedagen opnemen.

Overname van anciënniteit

Bij berekening van de anciënniteit houden we rekening met de anciënniteit die je voordien al hebt opgebouwd. UZ Leuven neemt vanaf de eerste werkdag het geheel of een gedeelte van de anciënniteit opgebouwd bij vorige werkgever(s) over. Relevante ervaring wordt volledig overgenomen.

Groepsverzekering en gratis hospitalisatieverzekering

Via de groepsverzekering kun je een aanvullend pensioen verwerven boven op je wettelijk pensioen. Het bedrag wordt opgebouwd door een persoonlijke bijdrage en een bijdrage van UZ Leuven. Je eigen bijdrage is echter beperkt, en biedt je in verhouding bijzonder veel voordelen. Bovendien voorziet de groepsverzekering ook in een kapitaal ten gunste van je echtgeno(o)t(e) of een rente ten gunste van je kinderen tot 21 jaar bij vroegtijdig overlijden.

Tussenkomst vervoersonkosten

Je krijgt een:

 • gratis bus- en treinabonnement.
 • fietsvergoeding.
 • kilometervergoeding als je met de wagen naar het werk komt.
 • gratis inschrijving bij de Vlaamse Carpoolbank.

Intern mobiele equipe

Werk je liever niet op een vaste dienst? Als verpleegkundige kun je deel uitmaken van de intern mobiele equipe. Zo kun je altijd op een andere dienst aan de slag, en geniet je van een flexibele inschakeling met vaste shiften.

Personeelscafetaria met voordelige tarieven

Voordelen via de K.U.Leuven

Als werknemer van UZ Leuven kun je genieten van voordelen via de K.U.Leuven, zoals:

 • een samenaankoopdienst die je talrijke kortingen oplevert.
 • een K.U.Leuven-sportkaart aan een verminderd tarief.
 • kinderdagverblijven voor kinderen tot drie jaar.