Jobstudent andere opleidingen

Jobstudent zomervakantie 2017 - check je gewerkte uren

Als student mag je per kalenderjaar 475 uren werken.

Let op dat je niet meer dan 475 uren werkt. Dan verlies je namelijk het voordeel van een lagere sociale bijdrage voor jobstudenten. Via de website www.student@work.be kan je je eventueel aanmelden om een overzicht te krijgen van het aantal uren dat je dit kalenderjaar al werkte.

Lees meer over studentenarbeid op de website van de overheid of website centen voor studenten.

Selectiecriteria

In onze selectie houden wij rekening met volgende criteria:

  • Een van je ouders (of beide) werkt in UZ Leuven.
  • Je bent minstens 18 jaar op het moment dat je start met je vakantiejob.
  • Je studierichting sluit aan bij een bepaalde vacature.
  • Je hebt relevante ervaring.
  • Je bent flexibel inzetbaar, je kunt vroeg starten en je kan minimum 1 volledige maand in een aaneensluitende periode werken in de periode tussen juli en half september

Interesse?

Vanaf het voorjaar van 2017 kunnen studenten zich inschrijven voor een vakantiejob in de zomer van 2017.  Dit kan enkel via het online sollicitatieformulier dat op dat ogenblik zal geactiveerd worden op onze website.

Meer info?