Jobstudent andere opleidingen

Jobstudent zomervakantie 2017 - check je gewerkte uren

Als student mag je per kalenderjaar 475 uren werken.

Let op dat je niet meer dan 475 uren werkt. Dan verlies je namelijk het voordeel van een lagere sociale bijdrage voor jobstudenten. Via de website www.student@work.be kan je je eventueel aanmelden om een overzicht te krijgen van het aantal uren dat je dit kalenderjaar al werkte.

Lees meer over studentenarbeid op de website van de overheid of website centen voor studenten.

Selectiecriteria

In onze selectie houden wij rekening met volgende criteria:

  • Een van je ouders (of beide) werkt in UZ Leuven.
  • Je bent minstens 18 jaar op het moment dat je start met je vakantiejob.
  • Je studierichting sluit aan bij een bepaalde vacature.
  • Je hebt relevante ervaring.
  • Je bent flexibel inzetbaar, je kunt vroeg starten en je kan minimum 1 volledige maand in een aaneensluitende periode werken in de periode tussen juli en half september

Interesse?

Schrijf je voor 1 mei 2017 in voor een vakantiejob in de zomer van 2017 (juli - augustus - september).

De meeste vacatures situeren zich in de schoonmaak (voornamelijk met werkuren van 05u00 tot 09u00 's morgens).  Studenten die nog geen hogere studies volgen kunnen vooral tewerkgesteld worden binnen de schoonmaak, keuken of technische dienst.  Studenten die reeds hogere studies volgen kunnen afhankelijk van hun studiekeuze ook ruimer ingeschakeld worden in administratieve functies, apotheek, trial bureaus, labo's,...

We vragen om bij voorkeur een volledige maand te werken.

Studenten kinesitherapie kunnen zich voor 17 april 2017 inschrijven voor een vakantiejob.

Meer info?