Jobstudent andere opleidingen

Jobstudent zomervakantie 2017 - check je gewerkte uren

Als student mag je per kalenderjaar 475 uren werken.

Let op dat je niet meer dan 475 uren werkt. Dan verlies je namelijk het voordeel van een lagere sociale bijdrage voor jobstudenten. Via de website www.student@work.be kan je je eventueel aanmelden om een overzicht te krijgen van het aantal uren dat je dit kalenderjaar al werkte.

Lees meer over studentenarbeid op de website van de overheid.

Selectiecriteria

In onze selectie houden wij rekening met volgende criteria:

  • Een van je ouders (of beide) werkt in UZ Leuven.
  • Je bent minstens 18 jaar op het moment dat je start met je vakantiejob.
  • Je studierichting sluit aan bij een bepaalde vacature.
  • Je hebt relevante ervaring.
  • Je bent flexibel inzetbaar, je kunt vroeg starten en je kan minimum 1 volledige maand in een aaneensluitende periode werken in de periode tussen juli en half september

Interesse?

De inschrijvingen voor jobstudenten zijn momenteel afgesloten.  Op dit ogenblik verwerken wij de aanvragen van de studenten die zich eerder reeds hebben ingeschreven.

Studenten die specifiek interesse hebben in een halftijdse job in de schoonmaak met werkuren van 05u00 tot 08u48 's morgens zoeken we nog wel.  Zij kunnen ons via mail contacteren: jobs@uzleuven.be.

Deze vacatures zijn er voor de periodes juli, half juli - half augustus, augustus en september.

Studenten kinesitherapie kunnen zich niet meer kandidaat stellen.

Meer info?