Wat zijn de gevolgen van een vernauwing?

Wat zijn de gevolgen van een vernauwing van de bekken- en beenslagaders?

Een vernauwing of afsluiting van een slagader naar de benen heeft tot gevolg dat er minder bloed door kan stromen waardoor de bloedstoevoer tekort schiet. Daardoor ontstaat er een gebrek aan zuurstof in het been. Afhankelijk van de ernst van het zuurstoftekort kan dit verschillende gevolgen hebben.

 1. Claudicatio Intermittens (Etalagebenen, Rokersziekte)Beenspieren
 2. De beenspieren hebben bij inspanning (wandelen, lopen, traplopen) veel meer bloed en zuurstof nodig dan in rust. Daardoor kan vooral bij inspanning verzuring van de spieren optreden waardoor er een krampachtige pijn ontstaat. Daardoor is het mogelijk dat na een eindje wandelen pijn ontstaat in één of beide benen. Na een korte tijd rusten verdwijnt de pijn en kunt men weer een eindje verder lopen. Dit heet claudicatio intermittens. Claudicatio komt van het Latijnse woord ‘claudicatio’ wat hinken betekent. Het Nederlandse woord hiervoor is ‘etalagebenen’ omdat het rusten de indruk wekt dat u in etalages kijkt.

   

  Verdikte teennagelsAndere klachten van vernauwing kunnen zijn: koude voeten, verminderde haargroei op de benen, verdikte teennagels (vaak met schimmelinfectie) (zie figuur) en vertraagde nagelgroei. Als gevolg van de slechtere doorbloeding kunnen de benen bleek worden bij optillen en rood verkleuren bij laten afhangen.

   

   

 3.  Rustpijn
 4. Het is ook mogelijk dat er zo weinig bloed naar de benen stroomt dat er zelfs in rust, of ’s nachts in bed, pijn ontstaat. Wanneer men dan het been uit het bed laat hangen of in de zetel gaat zitten, wordt de pijn soms beter. Dit komt omdat de zwaartekracht de zo kritische bloedtoevoer net voldoende verbetert om de rustpijn op te heffen.

 5. Gangreen
 6. GangreenSoms ontstaan er wonden die niet genezen of sterven één of meerdere tenen af (zie figuur). Zonder operatie is een amputatie van het betreffende been dan dikwijls niet te vermijden.

   

   

 7. Impotentie
 8. Een vernauwing van de grote buikslagader en/of de bekkenslagaders kan ook de bloedstoevoer naar het mannelijk geslachtsorgaan verminderen zodat erectie onmogelijk wordt. Let wel: impotentie is niet altijd gevolg van slechte doorbloeding. Er zijn nog vele andere mogelijkheden.

ImpotentieEen vernauwing of zelfs volledige verstopping van een slagader hoeft echter niet altijd aanleiding te geven tot ernstige klachten. Soms worden door het lichaam kleine nieuwe bloedvaatjes gevormd die de vernauwing of verstopping overbruggen waardoor de bloedsvoorziening toch voldoende blijft (zie figuur).

Zie ook 'wat is een vernauwing' en 'behandeling'.

 
 

Wat zijn de risico’s van een ernstige vernauwing van een halsslagader?

De meeste patiënten met een lichte tot matige vernauwing van de halsslagader hebben geen klachten. De hersenen passen zich aan aan de licht verminderde bloedstoevoer.

Gelukkig krijgen ook niet alle patiënten met een ernstige vernauwing van de halsslagader klachten. Maar op de plaats van een ernstige vernauwing kan een bloedklonter ontstaan waardoor het bloedvat volledig wordt afgesloten. Ook kunnen kleine bloedklonters meegevoerd worden met de bloedstroom. Deze bloedklonters veroorzaken dan een afsluiting van de kleine slagadertjes in de hersenen. Dit brengt de bloedsvoorziening van de hersenen in het gedrang en kan uitvalsverschijnselen veroorzaken: een verlamming of krachtsvermindering van een arm en/of een been (hemiplegie of hemiparese), spraakstoornissen (afasie), voorbijgaande blindheid aan één oog (amaurosis).
Soms zijn deze uitvalsverschijnselen van blijvende aard. Dit noemt men een beroerte, of in medische termen een cerebrovasculair accident (CVA). Soms zijn deze klachten maar van korte duur. Dit wordt dan een transient ischemic attack (TIA) genoemd.

Een TIA of een CVA is niet altijd het gevolg zijn van een ernstige vernauwing van een halsslagader; er zijn ook andere oorzaken. Dit wordt besproken op de CVA website of in de brochure over CVA.

Zie ook 'wat is een vernauwing' en 'behandeling'.

Wat zijn de gevolgen van een vernauwing van de nierslagaders?

Een vernauwing van een slagader naar de nieren heeft tot gevolg dat er minder bloed naar de nieren kan stromen. Op die manier kunnen de nieren minder goed hun werk doen: er worden minder afvalstoffen uitgescheiden zodat de hoeveelheid afvalstoffen in het lichaam toeneemt. Dit wordt nierinsufficiëntie genoemd. Nierdialyse (het zuiveren van het bloed door een kunstnier) kan dan op termijn noodzakelijk worden.
Bovendien bevindt zich in de nieren een lichaampje dat meet hoeveel bloed er door de nier stroomt. Als de nierslagader vernauwd is en er dus minder bloed naar de nier stroomt, geeft dit lichaampje een signaal naar de nier. Als antwoord hierop gaat de nier dan een stof afscheiden die ervoor zorgt dat de bloeddruk stijgt, waardoor er weer wat meer bloed door de nier stroomt. Maar dit kan leiden tot hoge bloeddruk of hypertensie.

Zie ook 'wat is een vernauwing' en 'behandeling'.

Wat zijn de gevolgen van een vernauwing van de slagaders naar het spijsverteringsstelsel?

Tussen de verschillende slagaders naar het spijsverteringsstelsel (truncus coeliacus, arteria mesenterica superior, arteria mesenterica inferior, arteria iliaca interna) bestaan er meerdere verbindingen.

Dit zorgt ervoor dat een vernauwing van één slagader meestal slechts weinig invloed heeft op de doorbloeding van het spijsverteringsstelsel. Maar als meerdere van deze slagaders gelijktijdig ernstig vernauwd zijn komt de doorbloeding wel in het gedrang. In het meest typische geval uit zich dit als krampachtige buikpijn of angor abdominalis, 20 tot 50 minuten na de maaltijd. Uit angst voor de pijn die optreedt na de maaltijd durft men soms niet meer te eten waardoor vermagering optreedt. De klachten variëren echter heel erg van patiënt tot patiënt. Zie ook 'wat is een vernauwing' en 'behandeling'.

terug