Ziekte van Crohn

Chronische inflammatoire darmziekten

De ziekte van Crohn is een van de twee belangrijkste ziektes die vallen onder de noemer chronische inflammatoire darmziekten of inflammatory bowel disease (IBD). Naast de ziekte van Crohn is er ook het broertje colitis ulcerosa.

Crohn of colitis ulcerosa

Beide zijn een chronische ontsteking aan de dunne of dikke darm, of aan allebei, waarbij u last hebt van krampen, bloederige diarree en vrij veel pijn.

  • Bij Crohn zit de ontsteking vooral bij de overgang tussen dikke en dunne darm, maar ze kan ook op andere plaatsen van het maagdarmstelsel voorkomen.
  • Bij colitis ulcerosa gaat het vooral om zweren aan de dikke darm.

Normaal leven leiden kan

Hoewel er veel onderzoek gebeurt naar de oorzaken van IBD, zijn de precieze redenen nog altijd niet ontdekt. Zowel de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa ontstaan vermoedelijk doordat ons eigen immuunsysteem zich op een bepaald moment tegen onze eigen darmflora keert.

Dankzij de ontwikkeling van nieuwe biologische medicatie kunt u een normaal leven leiden.

Meer info