Voor co-assistenten heelkunde

Coassistenten 6-jarig Curriculum

Leidraad

Rotaties

Coassistenten 7-jarig Curriculum

Leidraad

Rotaties

Formulieren en richtlijnen

Uurregistratieformulier

Inlichtingen aangaande het gebruik van de stralingsdosimeter

Algemene info

Taken van de Coassistenten Heelkunde

Ziekenhuishygiëne:

Elektronisch medisch voorschrift:

Acute wondzorg

Anesthesiologie: info externe disciplines 2018

Vaatsuturen

Kleine Uro ingrepen onder LA

Contact

Mail naar Katleen Swings of bel 016 34 46 19.