Nuchter zijn voor operatie of onderzoek

Wat betekent 'nuchter zijn'?

Hiermee wordt bedoeld dat u niet mag eten en drinken gedurende een voorgeschreven periode zodat uw maag leeg is. Het maakt deel uit van een veilige anesthesie.

Waarom moet ik nuchter zijn?

Wanneer u een algemene anesthesie moet ondergaan zullen vele normale lichaamsreflexen tijdelijk uitgeschakeld zijn. Ook de reflexen die verhinderen dat voedsel vanuit de maag in de longen kan terechtkomen. Tijdens een anesthesie werkt de hoestreflex immers niet normaal bij ‘verslikken'. Voedsel dat in de longen overloopt kan levensbedreigende gevolgen met zich meebrengen.

Bij elke vorm van anesthesie moet u nuchter blijven. Wanneer u een regionale anesthesie hebt gekozen, kan het immers zijn dat men moet overschakelen naar een algemene anesthesie, bijvoobeeld omdat die regionale anesthesie onvoldoende werkt.

Hoelang moet ik nuchter zijn voor mijn operatie?

U volgt best de instructies van de anesthesiemedewerker of de verpleegkundige op de afdeling. De gangbare regel is dat u nuchter blijft vanaf middernacht als uw operatie gepland is voor de volgende ochtend. Voor kinderen hanteert men andere richtlijnen.

Mag ik mijn premedicatie en andere medicatie innemen als ik nuchter moet zijn?

Premedicatie wordt met één slokje water in het ziekenhuis ingenomen.

Opgelet: het is niet toegelaten om vanaf middernacht op eigen initiatief water te drinken.

Wat is premedicatie?

Het is voorbereidende medicatie die u kort voor de operatie dient in te nemen zoals een kalmeermiddel, een beschermer tegen maagzuur, e.a.

Waarom premedicatie innemen?

De bedoeling is om u in rustige en optimale omstandigheden naar de operatiezaal te brengen en klaar te maken voor de operatie.

Hoe premedicatie innemen?

  • Als u de avond vóór de operatie slaapmedicatie wenst in te nemen moet u hiervoor de toestemming vragen van de anesthesist. Het is niet in alle omstandigheden toegelaten.
  • Het kalmeerpilletje dat men u geeft de dag van de operatie dient u in te nemen 1 uur vóór de ingreep. Dit kan met een minimale hoeveelheid water. U bent echter niet verplicht om dit kalmeermiddel in te nemen.
  • De anesthesist zal u in bepaalde gevallen – afhankelijk van uw situatie of uw type operatie – opdragen om ook andere medicatie in te nemen vóór uw operatie: bijvoorbeeld sommige thuismedicatie zoals hartmedicatie, medicatie ter preventie van epilepsie, medicatie ter bescherming van uw maag, enzovoort.
  • U volgt best de instructies van de anesthesist of de verpleegkundige op de afdeling.