Ziekte van Alzheimer

Geleidelijk toenemende geheugenproblemen en aantasting van minstens één ander cognitief domein waardoor gewone activiteiten in het dagelijkse leven moeilijk of zelfs onmogelijk worden.

Andere benaming: Alzheimer

Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00 (met begin onder 80 jaar) of 016 34 23 42 (met begin boven 80 jaar).

Specialisten


Symptomen

De voornaamste kenmerken van de ziekte van Alzheimer:

 • Geheugenproblemen: in het begin vooral nieuwe informatie vergeten.
  • Tijd en plaats niet meer weten.
  • Personen niet meer herkennen.
 • Moeilijkheden in het dagdagelijks functioneren (correct medicatiegebruik, financiële verrichtingen, de juiste weg vinden...).
 • Verminderd vermogen om georganiseerd te denken of te plannen.

Oorzaken

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door

 • Verlies van zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen, o.m. de hippocampus alsook zenuwcellen die de neurotransmitter acetylcholine afscheiden.
 • Neerslag van een bepaalde stof in de zenuwcellen, met name tau (neurofibrillaire kluwens).
 • Neerslag van een andere stof tussen de zenuwcellen, met name amyloidplaques.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Cholinesterase-inhibitoren, geneesmiddel met bewezen gunstig effect op de cognitieve functies en de activiteiten van het dagelijks leven ongeacht het ziektestadium
 • Memantine, geneesmiddel met bewezen gunstig effect in matig- tot vergevorderd stadium
 • Trazodone, geneesmiddel bij nachtelijke onrust
 • Antipsychotica bij hallucinaties, waanideeë

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • FDG-PET-scan
  Eventuele problemen worden zichtbaar gemaakt via radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose). Na inspuiting volgt een PET-scan om deze problemen in beeld te brengen.
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Lumbale punctie met bepaling van biomerkers voor de ziekte van Alzheimer

Meer informatie

Direct naar

Brochures en films

Nieuws


Maak afspraak

 • Bel 016 34 48 00 (met begin onder 80 jaar) of 016 34 23 42 (met begin boven 80 jaar).